Η Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, καλεί τους συναδέλφους που επιθυμούν να παρουσιάσουν επιστημονική εργασία, να υποβάλλουν μέσω του website, περίληψη της εργασίας τους έως τις 26 Απριλίου 2020.


Οι συγγραφείς θα ενημερωθούν για την αποδοχή ή μη των εργασιών τους στις 15 Μαΐου 2020


Οδηγίες προς τους συγγραφείς:
Η περίληψη πρέπει να αποτελείται από 300 περίπου λέξεις να είναι δακτυλογραφημένη σε μονό διάστημα, σε απλή δημοτική γλώσσα και με μονοτονικό σύστημα. Η περίληψη θα πρέπει να περιλαμβάνει την αιτιολόγηση για την αναγκαιότητα της εργασίας, τους στόχους της μελέτης, τη μεθοδολογία, τη στατιστική αξιολόγηση και να καταλήγει στα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα.

Μη ξεχάσετε να:

 1. Συμπληρώσετε τον τίτλο της εργασίας
 2. Αναγράψετε όλους τους συγγραφείς της εργασίας και να υπογραμμίσετε τον ομιλητή
 3. Αναφέρετε το ίδρυμα απ’ όπου προέρχεται η εργασία
 4. Σημειώσετε την υποψηφιότητα για βραβείο
 5. Σημειώστε την κατηγορία όπου ανήκει η εργασία σας σύμφωνα με τα παρακάτω θέματα:
  1. Περιεγχειρητική αναισθησία-αναλγησία
  2. Χρόνιος Πόνος
  3. Παρηγορική Φροντίδα
  4. Νευρικοί Αποκλεισμοί
  5. Διάφορα
 6. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή εργασίας είναι η αποστολή του δικαιώματος εγγραφής, τουλάχιστον ενός από τους συγγραφείς
 7. Εάν η εργασία σας είναι υποψήφια για βραβείο θα πρέπει να συνοδεύεται και από πλήρες κείμενο.

υπόδειγμα αρχείου word


Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και την ποιότητα των περιλήψεων και θα δημοσιευθούν όπως ακριβώς έχουν αποσταλεί.

Back to Top