Διοργάνωση


European League Against Pain

Ελληνική Εταιρία Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας

European Society of Regional Anaesthesia-Hellas

Α' Αναισθησιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Γραμματεία Συνεδρίου


ERA Ltd
Congresses | Events | Business Travel | Tourism
 Ασκληπιού 17, 106 80 Αθήνα
 +30 210.36.34.944
 +30 210.36.31.690
 info@era.gr
 www.era.gr
Back to Top